الثلاثاء، 10 نوفمبر 2015

آرم رسمی برای تمام کشورهای قاره استرالیا

آرم رسمی برای تمام کشورهای قاره استرالیا
لوگوهای رسمی و برای هر قاره از مهمترین کشورهای استرالیا و کشورهای استرالیا و دولت از دولت از دولت نیوزیلند و فیجی - استرالیا قاره مستقل و یازده دولت شناخته شده بین المللی.

آرم رسمی دولت تونگا
آرم رسمی دولت استرالیا
آرم رسمی دولت فیجی
ملت آرم کیریباتی
ملت آرم جزایر مارشال
ایالات فدرال میکرونزی آرم
دولت نیوزیلند آرم
ملت آرم پالائو
آرم دولت ساموآ
ملت آرم تووالو
ملت آرم وانواتو

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق