الاثنين، 9 نوفمبر 2015

شیخ احمد ال از Maati قرآن غار

ضبط نادر از شیخ احمد Aboualemaati این خواندن معطر از آل غار، که در آن مشتاق شیخ Aboualemaati در یک زمان از Tlawath خوب، غار از حصار با معنویت بالا، از جمله حکم سخاوتمندانه و قرآن، و این ضبط یکی از میراث اسلامی ضبط معتبر نادر است.

مردم و زندگی کسب اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق